Announce something here

Refund policy

Herroepingsrecht

LET OP!SALE ITEMS KUNNEN NIET GERUILD EN OF GERETOURNEERD WORDEN !Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed (of in het geval van levering in delen; het laatste goed of onderdeel van het goed) fysiek in bezit krijgt.
Voor het beoordelen van verbruiksartikelen (zoals shampoo, gel, stijltang, enz) gelieve niet de verpakking te openen en/of het product te gebruiken.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht:
  • producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Als je het overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) zonder uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen zonder uitstel, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) , De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor eigen rekening. 

Onze contactgegevens zijn:
Lasidorebeautybar.nl
Venestraat 9
2511AR Den Haag
Nederland
E-mailadres: Lasidorenl@gmail.com
 
Lasidorebeautybar.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor zendingen die niet bij Lasidorebeautybar.nl aankomen. Overweeg dus of je jouw zending aangetekend en verzekerd wil versturen. Zorg ook dat je de zending voldoende frankeert. Wanneer je de zending niet voldoende frankeert, kunnen wij de kosten hiervoor bij jou in rekening brengen