Announce something here

Terms of service

1. INFORMATIE OVER ONS
Deze website wordt beheerd door  LASIDORE Beauty Bar NL ("wij") en de goederen die u koopt, worden door ons geleverd.  Wij zijn geregistreerd bij de  KVK NL onder nummer  73431966 en met onze maatschappelijke zetel te  Venestraat 9, 2511AR, Den Haag, Nederland.
Ons btw-nummer is NL859535800B01
U kunt contact met ons opnemen per e-mail op lasidorenl|@Gmail.com, telefonisch via +31 0702166778 of schrijf ons op bovenstaand adres. 
2. UW PERSOONLIJKE INFORMATIE
We zullen uw persoonlijke informatie gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid dat u  hier  kunt raadplegen.
BESTELLEN
U kunt een bestelling van te koop aangeboden goederen op deze website plaatsen door de instructies op het scherm te volgen nadat u op het product dat u wilt kopen klikt.  U heeft de mogelijkheid om uw bestelling te controleren en eventuele invoerfouten te corrigeren totdat u uw bestelling plaatst door op de knop "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken.  Door op "Bestelling met betalingsverplichting" te klikken, is uw bestelling geplaatst.
We bevestigen de ontvangst van uw bestelling door een automatisch gegenereerde e-mail te sturen waarmee we uw bestelling accepteren.  Met deze e-mail is de overeenkomst gesloten.
Het contract heeft alleen betrekking op die specifieke goederen die worden vermeld in onze bevestigingsmail van onze aanvaarding van uw bestelling.  Lees en verifieer deze informatie in deze e-mail om er zeker van te zijn dat deze correct is.
Als de informatie in de bevestigingsmail niet klopt of als u niet tevreden bent met de details in de e-mail, neem dan contact met ons op via lasidorenl@gmail.com
De contractuele taal is Nederlands.
Wanneer we uw bestelling accepteren, hebben we een wettelijke verplichting om goederen te leveren die in overeenstemming zijn met deze voorwaarden.
4. PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN
De prijsinformatie op deze website kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  De prijzen die worden weergegeven op het moment van de bestelling zijn de prijzen die van toepassing zijn.
Af en toe kan er een fout optreden en kunnen goederen verkeerd geprijsd zijn.  In dat geval zijn wij niet verplicht de goederen te leveren (op basis van deze verkeerde prijs).
We zullen uw bestelling annuleren en de prijs terugbetalen, of we zullen contact met u opnemen met een verzoek om door te gaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs).  Als we geen contact met u kunnen opnemen of als u niet wilt doorgaan met de bestelling (op basis van de juiste prijs), zullen we uw bestelling annuleren en de reeds betaalde prijs terugbetalen.  Wanneer de juiste prijs van de goederen lager is dan onze vermelde prijs, kunnen we (naar eigen goeddunken) doorgaan met uw bestelling en het lagere bedrag bij verzending in rekening brengen.
Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen inclusief btw (indien van toepassing) maar exclusief verzendkosten.  Verzendkosten zijn  hier  te raadplegen.  Deze worden apart aan u gemeld voordat u uw bestelling plaatst, waarna ze ook per e-mail worden bevestigd.
5. BESCHIKBAARHEID EN LEVERING
De beschikbaarheidsinformatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.  We kunnen de constante beschikbaarheid van de producten op deze site niet garanderen.  Alle bestellingen zijn te allen tijde onderhevig aan de huidige beschikbaarheid.
Wij leveren in Nederland, België en Duitsland.  Wij leveren de door u bestelde goederen op het adres dat u ons heeft opgegeven bij het plaatsen van uw bestelling op deze site.
Levering zal plaatsvinden op basis van de informatie op de productpagina's nadat uw bestelling is geaccepteerd.
We zullen redelijke inspanningen leveren om de goederen op de afgesproken datum te leveren.  Als er geen datum is vermeld, leveren we de goederen binnen 30 dagen na de dag waarop u uw bestelling heeft geplaatst en door ons is geaccepteerd.
In het geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen), kunnen we de goederen mogelijk niet binnen deze periodes leveren en zijn we niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet leveren van de goederen als de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden.  Indien een levering niet plaatsvindt, spreken wij met u een alternatieve leverdatum af.
We zijn ook niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de levering veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de producten in ontvangst te nemen.  Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of het koeriersbedrijf over de goederen die niet konden worden afgeleverd omdat u niet beschikbaar was.
6. BETALING
Betaling voor goederen dient te geschieden volgens de procedure beschreven op de informatiepagina "Verzending en betaling".
7. GARANTIE
Zonder uw herroepingsrecht onder artikel 7 te beperken, kunt u het product aan ons retourneren, bijvoorbeeld als het product niet het bestelde product is, het beschadigd of defect is of het een verkeerd geleverde hoeveelheid betreft.
Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, dient u deze schade - indien mogelijk - direct aan de bezorger te melden en zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.  Als u geen klacht indient of contact met ons opneemt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke rechten en de handhaving ervan, vooral niet wat betreft uw wettelijke garantierechten.  Maar dan helpt u ons om onze eigen rechten tegen de expediteur of transportverzekering te doen gelden.
Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen we:
- Krijg een volledige terugbetaling 
- Krijg een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen als deze binnen een redelijke termijn na de verkoop plaatsvinden, of 
- naar uw keuze, repareer of vervang de goederen op onze kosten (inclusief verzendkosten), tenzij dit niet mogelijk is of onevenredig duur.  In dat geval ontvang je het reeds betaalde bedrag voor deze goederen terug.
We houden u binnen een redelijke termijn op de hoogte van de terugbetaling.  We verwerken het restitutieverzoek meestal zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de e-mailbevestiging van de restitutie voor beschadigde of defecte producten.
8. EIGENDOM
Gekochte producten blijven ons eigendom totdat ze volledig zijn betaald.  Zodra de goederen bij u of een door u aangewezen derde zijn afgeleverd, draagt ​​u het risico en bent u dienovereenkomstig aansprakelijk.
9. AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke regeling inzake aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
De bovenstaande beperkingen en verkorte termen zijn niet van toepassing op claims voor schade veroorzaakt door onszelf, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten:
- in geval van schade aan lichaam, leven of gezondheid 
- in geval van opzettelijke of grove nalatigheid plichtsverzuim en in geval van kwade trouw 
- in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering onmisbaar is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de wederpartij van de overeenkomst zich normaal gesproken kan beroepen (hoofdverplichtingen) 
- in het kader van een gegeven garantie, voor zover overeengekomen.
10. ALGEMEEN
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden niet geldig of niet toegestaan ​​is, beperkt dit de werking van de overige bepalingen niet.
We kunnen deze Algemene Voorwaarden in de loop van de tijd zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of anderszins wijzigen.  Kijk regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden momenteel van toepassing zijn.
11. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.  Op elke overeenkomst voor de aankoop van goederen op deze website en alle daarmee verband houdende geschillen is tevens Nederlands recht van toepassing.
12. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat te vinden is op  https://ec.europa.eu/consumers/odr/  .  We nemen vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.